InfoGym leverer til Statoil

Den første InfoGym-terminalen har forlatt landjorda og er nå installert på Kristin-plattformen. Kristin-feltet ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken.

Vi håper at terminalen fører til økt treningsmotivasjon og fokus på fysisk helse på plattformen.